Forum społeczności kodiwpigulce.pl - wszystko o Kodi! Polskie wtyczki, dodatki, poradniki. - Regulamin forum

I. Warunki ogólne. 1.Definicje Serwis - serwis internetowy działający pod adresem http://www.kodiwpigulce.pl zwane dalej Serwis lub KWP forum - forum internetowe działające pod adresem http://forum.kodiwpigulce.pl Logowanie - czynność mająca na celu zidentyfikowanie osoby korzystającej z Serwisu. Logowanie odbywa się poprzez podanie w formularzu loginu i hasła. użytkownik - osoba zarejestrowana na forum o unikalnym loginie, która korzysta z forum po zalogowaniu się do niego. Administrator – właściciel Serwisu Moderator – użytkownik wybrany przez Administratora do pomocy w prowadzeniu forum 2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z http://forum.kodiwpigulce.pl. forum stanowi internetową grupę dyskusyjną, powstałą w celu nawiązywania znajomości, współpracy oraz wymiany poglądów, informacji i posiadanej wiedzy. 3. Administratorem forum jest wydawca strony http://www.kodiwpigulce.pl 4. Moderatorem forum jest podmiot wyznaczony przez Administratora. Moderator posiada specjalne uprawnienia, w szczególności uprawnienia w zakresie zmiany treści lub usuwania postów, a także blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia tematów na forum, mające na celu zapewnienie przestrzegania regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez użytkowników. 5. Językiem obowiązującym na forum jest język polski. Należy dbać o kulturę języka. Dotyczy to zarówno unikania wszelkich wulgaryzmów, jak i dbania o ortografię, gramatykę i interpunkcję. Zabronione jest obrażanie innych użytkowników poprzez używanie słów uznanych powszechnie za obraźliwe. Absolutnie niedopuszczalne jest publikowanie cudzych materiałów jako swoich. Pisanie dużymi literami traktowane jest jako krzyk i będzie skutkowało ostrzeżeniem. 6. Warunkiem korzystania z forum jest dobrowolne zaakceptowanie przez użytkownika postanowień regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z forum oznacza, że uważnie zapoznał się on z treścią regulaminu i dobrowolnie akceptuje jego treść. 7. Każda osoba korzystająca z forum jest zobowiązana to przestrzegania niniejszego regulaminu. Brak znajomości jego treści nie jest wytłumaczeniem w sytuacji jego łamania. 8. Oświadczasz, że zapoznałeś się z postem o tym jak formułować wpisy z problemem: https://forum.kodiwpigulce.pl/showthread.php?tid=3107

II. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM 1. Korzystanie z forum możliwe jest wyłącznie poprzez zalogowanie się na stronie http://forum.kodiwpigulce.pl . 2. Przed założeniem nowego wątku na forum, użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy istnieje już podobny lub taki sam wątek na forum. Nowy wątek powinien mieć klarownie i zrozumiale określony temat. Temat nowego wątku powinien wyraźnie wskazywać przedmiot dyskusji oraz jego główne wątki. Powtarzające się wątki będą usuwane. 3. użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach forum. 4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez użytkowników na łamach forum treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym. 5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez użytkowników na łamach forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling). 6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez użytkowników na łamach forum przekazów reklamowych (poza działami do tego przeznaczonymi). 7. użytkownik powinien formułować myśli zwięźle i przejrzyście, unikać błędów ortograficznych oraz używać skrótów i alternatywnych form słów tylko wtedy, gdy są pospolite. 8. Moderator forum ma prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania z forum użytkowników, którzy nie spełniają warunków określonych w regulaminie. 9. Sprawy prywatne lub skierowane do określonego użytkownika, a niezwiązane z tematem wątku, użytkownik powinien kierować bezpośrednio do danego użytkownika za pośrednictwem prywatnej wiadomości.

III. Prawa i obowiązki 1. Prawa i obowiązki użytkowników: 1.1. Użytkownicy mogą zakładać nowe wątki oraz pisać komentarze. 1.2. Użytkownicy maja możliwość wysyłania prywatnych wiadomości do innych użytkowników. 1.3. Każdy użytkownik posiada własny profil i ma prawo wykorzystywać wszelkie jego funkcjonalności. 1.4. Użytkownicy mają prawo a nawet obowiązek powiadamiać Administratora i moderatorów o łamaniu regulaminu czy innych nieprawidłowościach. 1.5. użytkownik nie ma prawa "zabawy" w moderatora, czyli np. pisania posta tylko o treści "Nie na temat". Działania takie będą skutkowały natychmiastowym ograniczeniem korzystania z forum. 1.6. Każdy użytkownik ma obowiązek przestrzegania regulaminu i podporządkowywania się w ramach forum decyzjom Moderatorów i Administratora. 2. Prawa i obowiązki Moderatorów. 2.1. Moderatorzy posiadają wszystkie uprawnienia użytkowników. 2.2 Moderatorzy mają prawo kasowania i moderowania komentarzy użytkowników. 2.3. Moderatorzy mają obowiązek przestrzegać regulamin w sposób szczególnie rygorystyczny, ponieważ ich zadaniem jest dawać przykład innym użytkownikom. 2.4. Moderatorzy mają obowiązek czuwać nad porządkiem panującym na forum oraz interesować się publikowanymi treściami intensywniej niż zwykli Użytkownicy. 2.5. Moderatorzy powinni służyć radą i pomocą niedoświadczonym użytkownikom. 2.6. Moderatorzy mają pierwszeństwo przy kontaktach z Administratorem, a ich opinie są szczególnie brane pod uwagę przy wprowadzaniu zmian na forum. 2.7. Moderatorzy nie powinni nadużywać swojej władzy. 2.8. Moderatorzy powinni ściśle współpracować z Administratorem i podporządkowywać się jego decyzjom. 2.9. Moderatorzy nie mają obowiązku publicznego informowania o zastosowaniu sankcji ani tłumaczenia się z podjętych działań, powinni jednak rzetelnie odpowiadać na prywatne wiadomości wysyłane do nich w sprawach dotyczących ich działań na forum. 2.10. O tym, kto zostanie Moderatorem, decyduje Administrator. 3. Prawa i obowiązki Administratora. 3.1. Administrator powinien starać się podnosić komfort i ułatwiać użytkownikom korzystanie z forum. 3.2. Administrator posiada najwyższe uprawnienia w Serwisie w tym wszelkie uprawnienia użytkowników i Moderatorów. 3.3. Administrator ma prawo zablokować wybranym użytkownikom dostęp do Serwisu ze względu na naruszanie regulaminu. 3.4. Administrator może dowolnie modyfikować strukturę całego forum, w szczególności tworzyć nowe kategorie, zmieniać wygląd forum oraz rozszerzać jego funkcjonalności. 3.5. Administrator ma obowiązek informować o swoich posunięciach wpływających na funkcjonowanie forum wszystkich użytkowników.

IV. KARY 1. Administratorowi i Moderatorom przysługuje prawo do zastosowania w stosunku do użytkownika naruszającego zasady określone w regulaminie następujących kar: 1.1. upomnienia użytkownika – przez które rozumie się zwrócenie uwagi w poście lub w prywatnej wiadomości, 1.2. ostrzeżenia użytkownika – przez które rozumie się nałożenie kary poprzez opcję „Ostrzeż użytkownika", skutkującej pojawieniem się odpowiedniej informacji przy awatarze użytkownika, 1.3. zawieszenia użytkownika – przez które rozumie się zablokowanie możliwości publikowania wpisów na forum na określony czas, 1.4. usunięcie konta użytkownika – przez które rozumie się całkowite usunięcie konta użytkownika z forum. 2. W przypadku rażących wykroczeń Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta użytkownika bez ostrzeżenia. 3. Kwestia interpretacji wykroczenia i przyznania odpowiedniej kary należy do Administratora i Moderatora. 4. Ponadto, Administratorowi i Moderatorowi przysługuje prawo do usuwania, blokowania i edytowania tematów i wypowiedzi niezgodnych z regulaminem. 5. Niejasności i spory. 5.1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, można je wyrażać publicznie na forum bądź poprzez wysyłanie prywatnej wiadomości do Moderatorów lub Administratora. 5.2. Jeżeli ktoś nie zgadza się z decyzjami i działaniami podejmowanymi przez Moderatorów lub Administratora, powinien skontaktować się bezpośrednio z osobą, co do której poczynań ma zastrzeżenia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Administrator ma prawo do zmiany regulaminu za uprzednim powiadomieniem użytkowników na forum. 2. Po ukazaniu się na forum, w serwisie http://www.kodiwpigulce.pl lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w regulaminie, użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się do forum po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści regulaminu przez użytkownika. 3. W przypadku niezaakceptowania zmian w regulaminie, użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do forum i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji. 4. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie konta użytkownika. 5. regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji,tj. 25.08.2017 Kontynuując rejestrację oświadczasz, że zgadzasz się ze wszystkimi wymienionymi powyżej postanowieniami oraz innymi regułami ustalonymi przez administratorów tego forum. W celu poznania pełnych reguł obowiązujących na forum, skontaktuj się z administratorem.